Tất nhiên trong thiết kế Trồng Hoa

International Career Institute

Mô tả chương trình

Đọc Mô tả chính thức

Tất nhiên trong thiết kế Trồng Hoa

International Career Institute

ICI phép nở sự nghiệp của bạn theo nghĩa đen và nghĩa bóng với khóa học thiết kế Trồng Hoa của chúng tôi. Để theo kịp với tiêu chuẩn công nghiệp, khóa học của chúng tôi được phát triển đặc biệt của người trồng hoa có kinh nghiệm. Chúng tôi chuyên cung cấp cho bạn giáo dục Trồng Hoa chất lượng để mở rộng kiến ​​thức của bạn và trau dồi kỹ năng của bạn trong lĩnh vực này.

Nội dung khóa học

  • Giới thiệu
  • Tạo sắp xếp hoa
  • Bắt thuê
  • Bắt đầu từ riêng của bạn Shop hoa
  • Bắt và giữ khách hàng

Triển vọng nghề nghiệp

sinh viên tốt nghiệp trình Trồng Hoa của chúng tôi dành mỗi ngày làm việc sáng cuộc sống của người dân với sự sáng tạo của họ trong việc sắp xếp hoa. Ngoài ra, họ có thể kiếm được rất tốt trong công việc thú vị này. Cho dù đó là nhận được làm việc trong một cửa hàng hoa thành lập hoặc mở kinh doanh bán hoa của riêng bạn cho tự do hơn và lợi nhuận tài chính, ICI có thể giúp bạn đạt được nó.

Bạn cũng có thể phát triển sự sáng tạo của bạn và tìm thấy sự hài lòng của cá nhân khi bạn làm việc với một loạt các hoa cho những dịp khác nhau hoặc ngay cả đối với ngày thường. Là một người bán hoa, bạn có thể làm cho mọi người cảm thấy tốt hơn và tăng cường các mối quan hệ.

Trường này cung cấp các chương trình về:
  • Anh
International Career Institute
Thời gian và Giá
Khóa học này là Qua mạng
Start Date
Ngày bắt đầu
Ghi danh mở rộng
Duration
Thời hạn
Bán thời gian
Toàn thời gian
Price
Giá
25 GBP
€ 28, hoặc $ 49 cho mỗi miễn phí suất vào tuần.
Information
Deadline
Contact school
Locations
Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland - London, England
Ngày bắt đầu : Ghi danh mở rộng
Hạn cuối hồ sơ Contact school
Ngày kết thúc Contact school
Dates
Ghi danh mở rộng
Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland - London, England
Hạn cuối hồ sơ Contact school
Ngày kết thúc Contact school