Thạc Quản lý phát triển bền vững châu Âu

Chung

Có sẵn 15 địa điểm

Chương trình mô tả

Một giao diện giữa các cầu thủ khác nhau trong công ty và các bên liên quan (khách hàng, nhà cung cấp, người dân địa phương, các tổ chức công cộng và tự nguyện ...), Master châu Âu của chủ sở hữu quản lý phát triển bền vững tham gia trong việc xem xét và thực hiện thực hiện các nguyên tắc phát triển bền vững vào các chính sách và chiến lược kinh doanh.

Hồ sơ của bạn

Những phẩm chất cần thiết để quản lý phát triển bền vững là: kiên nhẫn và ngoại giao. Nó cũng là cần thiết để biết làm thế nào để giao tiếp đặc biệt là lĩnh vực phổ biến các tiêu chuẩn.

Có được những kỹ năng sau:

 • Hiểu các nguyên tắc phát triển bền vững
 • Biết các nguyên tắc và các công cụ thông tin liên lạc
 • Hiểu biết về các loại quản lý
 • Biết các văn bản tài liệu tham khảo chính trên ICPE
 • Biết thực hiện thiết kế sinh thái trong kinh doanh của mình
 • Biết được các tác động của chuỗi cung ứng đối với môi trường
 • Đề xuất và thực hiện các hành động để tối ưu hóa tiêu thụ năng lượng
 • Có được các phương pháp quản lý HQE
 • Quy định kiểm soát chất thải
 • Biết các vấn đề an toàn tại nơi làm việc
 • Cung cấp điều kiện làm việc tốt hơn cho nhân viên
 • Chèn các công ty trong cuộc sống địa phương
 • Tư vấn và hỗ trợ quản lý từ một phát triển bền vững chẩn đoán
 • Biết làm thế nào để xây dựng một hệ thống đánh giá hiệu suất của sự phát triển bền vững

Cấu trúc chương trình

Quản lý hoạt động của phát triển bền vững - Thầy tôi

 • Một UC 4/5 - Các công ty, cạnh tranh và Châu Âu
 • UC B 4 - Châu Âu Living Language
 • UC D 41,1 - Quản trị và quản lý thực tiễn
 1. Những thách thức của phát triển bền vững cho các công ty
 2. <li>Th&ocirc;ng tin li&ecirc;n l&#7841;c n&#7897;i b&#7897; v&agrave; b&ecirc;n ngo&agrave;i</li>
  <li>K&#7929; n&#259;ng &#7843;nh h&#432;&#7903;ng</li>
  <li>Quy t&#7855;c ph&aacute;p l&yacute; v&agrave; &#273;&#7843;m b&#7843;o</li>
  

 • UC D 41,2 - Trách nhiệm môi trường và an toàn
 1. Thiết kế sinh thái
 2. <li>Logistics, v&#7853;n chuy&#7875;n v&agrave; l&#432;u tr&#7919;</li>
  <li>Nh&#7919;ng th&aacute;ch th&#7913;c c&#7911;a m&#7897;t qu&#7843;n l&yacute; n&#432;&#7899;c t&#7889;i &#432;u</li>
  <li>Gi&#7843;m t&aacute;c &#273;&#7897;ng c&#7911;a n&oacute; v&#7873; kh&iacute; th&#7843;i trong kh&iacute; quy&#7875;n</li>
  <li>Ki&#7875;m so&aacute;t ti&ecirc;u th&#7909; n&#259;ng l&#432;&#7907;ng c&#7911;a n&oacute;</li>
  <li>Qu&#7843;n l&yacute; ch&#7845;t th&#7843;i c&#7911;a m&igrave;nh m&#7897;t c&aacute;ch b&#7873;n v&#7919;ng: th&agrave;nh l&#7853;p m&#7897;t ph&acirc;n lo&#7841;i th&iacute;ch h&#7907;p v&agrave; m&#7897;t gi&#7843;m s&#7843;n xu&#7845;t ch&#7845;t th&#7843;i t&#7893;ng th&#7875;</li>
  <li>Ki&#7875;m so&aacute;t phi&#7873;n to&aacute;i v&#7889;n c&oacute; trong vi&#7879;c kinh doanh c&#7911;a c&ocirc;ng ty c&#7911;a &ocirc;ng</li>
  <li>C&aacute;c v&#7845;n &#273;&#7873; an ninh</li>
  <li>Ergonomics, r&#7889;i lo&#7841;n c&#417; x&#432;&#417;ng</li>
  <li>Home &#273;&#7871;n, &#273;&agrave;o t&#7841;o nh&acirc;n vi&ecirc;n</li>
  <li>Nh&#7919;ng r&#7911;i ro trong c&ocirc;ng ty</li>
  

 • UCD 42 - Nhiệm vụ hoặc dự án chuyên nghiệp:
<li>Mission: v&#7883; tr&iacute; c&ocirc;ng vi&#7879;c ho&#7863;c vi&#7879;c l&agrave;m.</li>

Quản lý hoạt động của phát triển - Master II

 • UC B5 - European Ngôn ngữ sử dụng:
 • UC D51 - trách nhiệm xã hội và kinh tế của các doanh nghiệp
 1. Chiến lược và chính sách phát triển bền vững
 2. <li>Quan h&#7879; v&#7899;i c&aacute;c b&ecirc;n li&ecirc;n quan</li>
  

 • UC D52 - thực hiện Chiến lược Phát triển bền vững
<li>UC D53 - lu&#7853;n &aacute;n Professional</li>

Đào tạo

Một thời gian tập sự kéo dài 6-12 tuần có thể đạt được, nhưng không bắt buộc. Các ứng cử viên không có cơ hội để làm một thực tập có thể hỗ trợ bộ nhớ của họ về công tác lý luận. Trong trường hợp này, các dự án được xác định với bộ nhớ tham khảo giáo viên của bạn.

Cựu sinh viên chứng:

dev
Cập nhật lần cuối Tháng 6 2017

Giới thiệu về trường

ESOAD est la seule école en France à proposer exclusivement des diplômes FEDE.

ESOAD est la seule école en France à proposer exclusivement des diplômes FEDE. Đọc ít hơn
Pháp trực tuyến , Bỉ trực tuyến , Thụy Sĩ trực tuyến , Lebanon trực tuyến , Luxembourg trực tuyến , Algeria trực tuyến , Tunisia trực tuyến , Ma-rốc trực tuyến , Canada trực tuyến , Pháp Guiana trực tuyến , Pháp Polynesia trực tuyến , Martinique trực tuyến , Guadeloupe trực tuyến , Đoàn tụ trực tuyến , Mauritius trực tuyến + 14 Hơn Ít hơn