Thạc sĩ Quản lý Kinh doanh quốc tế

Chung

Chương trình mô tả

Thúc đẩy việc sử dụng công nghệ thông tin, giải quyết việc mở rộng hoạt động và thay đổi văn hoá doanh nghiệp là điều cần thiết

Thạc Sĩ Quản Lý Kinh Doanh Quốc Tế được thiết kế theo mô đun nhờ Mô đun Quản lý Kinh doanh Quốc tế và Mô đun Quản lý Thương mại Quốc tế.

Toàn cầu hoá đã làm tăng thị trường phân khúc và cạnh tranh ngày càng tăng, do đó sự quốc tế hóa của các công ty và việc thành lập của họ ở các thị trường nước ngoài là chìa khóa khi mở rộng kinh doanh. Thúc đẩy việc sử dụng công nghệ thông tin, giải quyết việc mở rộng hoạt động và thay đổi
văn hoá doanh nghiệp là tất cả các thiết yếu.

Mô đun Quản lý Kinh doanh Quốc tế đào tạo các chuyên gia có triển vọng quốc tế, những người biết cách quản lý các công ty trên con đường quốc tế hóa hoặc những người đã hoạt động ra nước ngoài. Các chuyên gia này phải nắm vững các môi trường tài chính, chiến lược và quản lý góp phần xây dựng các doanh nghiệp quốc tế.

Mô đun Quản lý Thương mại Quốc tế lần lượt được thiết kế cho các chuyên gia có nghề nghiệp quốc tế, những người biết cách quản lý bộ phận kinh doanh và những người muốn biết tác động của một chiến lược trong môi trường toàn cầu. Nó là cho những người thông thạo trong quản lý kinh doanh những người biết về những cơ hội có thể được tạo ra với một chiến lược bán hàng quốc tế.

Mục tiêu

Chương trình được thiết kế để trang bị cho người tham gia những kỹ năng và kiến ​​thức cần thiết để đối mặt với những thay đổi xảy ra trong suốt quá trình quốc tế hóa của các doanh nghiệp và quản lý chiến lược hiệu quả và cũng phải đối mặt với quản lý thương mại quốc tế của các doanh nghiệp với những cơ hội khác nhau do môi trường thay đổi. Nó cũng nhằm mục đích tăng khả năng cạnh tranh và khả năng tuyển dụng quốc tế của người tham gia.

Vào cuối chương trình, bạn sẽ có thể:

 • Phân tích và phân tích các vấn đề phức tạp trong môi trường kinh doanh toàn cầu hóa, năng động và thay đổi.
 • Mô tả các chỉ số kinh tế, tài chính liên quan và mô hình kinh doanh để ra quyết định.
 • Đánh giá cao sự phức tạp về văn hoá trong quản lý quốc tế và quản lý các thỏa thuận về thể chế một cách đạo đức.
 • Nhận thức được nhu cầu của khách hàng quốc tế và phát triển các chiến lược tiếp thị toàn cầu.
 • Áp dụng các kiến ​​thức cần thiết để thành công như là một doanh nhân toàn cầu và bí quyết để phát triển kinh doanh mới trong bối cảnh quốc tế.
 • Kế hoạch tăng trưởng chiến lược cho các doanh nghiệp quốc tế.
 • Mô tả các công cụ phân tích kinh tế và xác định những thách thức và cơ hội của toàn cầu hoá.
 • Sử dụng kiến ​​thức về công nghệ mới và hệ thống thông tin thương mại quốc tế và quản lý các hoạt động quốc tế.
 • Phát triển kỹ năng đàm phán bán hàng và kỹ thuật ở cấp độ quốc tế.
 • Xác định các biến số khác nhau có ảnh hưởng đến việc tạo ra các mạng lưới thương mại và ảnh hưởng của logistics như một nguồn lực cho kinh doanh.
 • Quản lý hậu quả về thuế đối với hoạt động kinh doanh của một tổ chức quốc tế.

Quy trình đăng ký và chứng chỉ Thạc Sĩ Kinh Doanh Quốc Tế Tiếng Anh

Mục tiêu cơ bản của quá trình nộp đơn là đảm bảo sự phù hợp của ứng viên. Tất cả người tham gia phải khai thác tối đa kinh nghiệm học tập này thông qua một bối cảnh, trong đó có thể phát triển mối quan hệ lâu dài với bạn học, giáo viên và cựu sinh viên.

Bằng cấp đôi
Những người hoàn thành chương trình sẽ kiếm được một Thạc Sĩ từ Trường Kinh doanh OBS và EAE Business School. Ngoài ra, những người tham gia đáp ứng các yêu cầu học tập đặt cho các trường đại học sẽ nhận được Thạc sĩ của Đại học Barcelona.
Cập nhật lần cuối Tháng 12 2017

Giới thiệu về trường

At OBS we look to fill the need for continuous quality training without physical barriers, which allows our students to balance their personal lives with the professional development that the contempo ... Đọc thêm

At OBS we look to fill the need for continuous quality training without physical barriers, which allows our students to balance their personal lives with the professional development that the contemporary market demands. Đọc ít hơn