Mục tiêu

Các Thạc sĩ Quản trị Tư pháp Nó là nhằm vào các chuyên gia để có được công cụ thực tế để cải thiện việc thực hiện các chức năng tư pháp, trong khi đào sâu và cập nhật kiến ​​thức lý thuyết cho việc áp dụng pháp luật.

Tất cả tài liệu được trình bày nội dung lý thuyết và thực hiện của nó là một phần của thực tế của ngành Tư pháp, cả trong lĩnh vực pháp lý như quản lý hành chính và tư pháp.

Khóa học này được cung cấp chỉ trong tiếng Tây Ban Nha.

trình độ

Thạc sĩ cấp II (60 CFU - tín dụng đào tạo Đại học).

Nội dung chính

PHẦN ĐẦU:

 • Lý thuyết của Luật và Tư pháp
 • luật hiến pháp
 • Phân tích các xu hướng mới trong khoa học pháp lý
 • chính quyền tư pháp
 • Tiếp cận công lý và phương pháp thay thế giải quyết tranh chấp
 • Quản trị và Quản lý tư pháp

PHẦN THỨ HAI:

 • đạo đức tư pháp
 • an ninh pháp lý
 • tư pháp suy luận, diễn giải và cấu trúc câu
 • công nghệ thông tin và truyền thông áp dụng để thi hành công lý
 • Phương pháp giải quyết trường hợp
 • chính sách hình sự: an ninh công cộng và hệ thống tư pháp

Người nhận và yêu cầu nhập học

The Master là nhằm vào các chuyên gia Mỹ Latinh, tốt nhất các nhà khai thác của thế giới pháp lý, người có thẩm phán bằng luật, các công tố viên, những người ủng hộ, cũng như đối với những chuyên gia thực hiện nhiệm vụ quản lý trong ngành tư pháp.

Chương trình được giảng dạy bằng:
 • Người Tây Ban Nha

Xem 3 các khóa học tại Unitelma Sapienza »

Khóa học này là Trực tuyến
Start Date
Ghi danh mở rộng
Duration
1 năm
Toàn thời gian
Price
1,700 EUR
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Ghi danh mở rộng
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Ghi danh mở rộng
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Ghi danh mở rộng
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Ghi danh mở rộng
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Ghi danh mở rộng
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Ghi danh mở rộng
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Ghi danh mở rộng
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Ghi danh mở rộng
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Ghi danh mở rộng
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Ghi danh mở rộng
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Ghi danh mở rộng
Hạn cuối hồ sơ

Ghi danh mở rộng

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Hạn cuối hồ sơ
End Date