Mục tiêu của Thạc sĩ trong tiếp thị kỹ thuật số và truyền thông xã hội là để đào tạo các chuyên gia hàng đầu, những người cần để phát triển và thực hiện các chiến lược tiếp thị thành công để đạt được người tiêu dùng tại các thị trường hiện có và thông qua các phương tiện truyền thông kỹ thuật số mới.

Sau khi hoàn thành Thạc sĩ, sinh viên sẽ có thể:

  • Nắm vững các kỹ thuật của thương mại điện tử, bán hàng trên các trang web và tạo ra lưu lượng đến các trang web.
  • Thiết lập mục tiêu thích hợp để tiếp thị trực tuyến và đánh giá ROI của các cổ phần đó.
  • Làm sâu sắc thêm chủ đề định vị, thành công phát triển web, tiếp thị CRM, e-mail hoặc tiếp thị truyền thông xã hội.
  • Thực hiện các chiến lược tiếp thị kỹ thuật số và các chiến dịch quảng cáo thiết kế trên Internet.
  • Thay đổi cách thức mà các công ty liên quan, giao tiếp và quản lý quan hệ với khách hàng và thị trường, để thích ứng với nền kinh tế và xã hội.

Địa chỉ tới

The Master là nhằm vào tất cả những người có trình độ đại học và những người quan tâm đến chuyên trong các lĩnh vực của tiếp thị truyền thông xã hội kỹ thuật số, thương mại điện tử và. Ngoài ra tất cả những doanh nhân muốn bắt đầu kinh doanh dựa trên môi trường kỹ thuật số và cần phải biết các phím và các cơ hội của Internet.

Công nhận

Tiêu đề chính thức

Những sinh viên đáp ứng các yêu cầu của UDIMA có được một Thạc sĩ tiêu đề trong tiếp thị kỹ thuật số và truyền thông xã hội được giảng dạy bởi UDIMA, bên cạnh danh hiệu Thạc sĩ chuyên nghiệp do Trung tâm Nghiên cứu tài chính.

Yêu cầu UDIMA: Chiếm hữu bằng cấp đại học cử nhân hoặc tương đương.

Metodologia

Lớp học trực tuyến. những tháng của tháng Hai và tháng Mười mỗi năm được bắt đầu. Thời gian bình thường là 12 tháng.

Chương trình được giảng dạy bằng:
  • Người Tây Ban Nha

Xem 10 các khóa học tại UDIMA - Universidad a Distancia de Madrid »

Khóa học này là Trực tuyến
Start Date
Tháng 9 2020
Duration
12 tháng
Bán thời gian
Price
4,800 EUR
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 9 2020
Hạn cuối hồ sơ

Tháng 9 2020