Thạc sĩ Khoa học Kế toán Trực tuyến

Chung

Chương trình mô tả

Được cung cấp trực tuyến, chương trình Thạc sĩ Khoa học Kế toán cung cấp kiến thức và kỹ năng cần thiết cho các cơ hội nghề nghiệp nâng cao trong lĩnh vực kế toán. Với bằng thạc sĩ kế toán, bạn sẽ kiếm được thêm số giờ cần thiết để có giấy phép CPA ở Louisiana và sẽ được trang bị các kỹ năng để giải quyết các vấn đề kế toán phức tạp, cho dù làm việc với cá nhân hay tập đoàn lớn.

Cập nhật lần cuối Tháng 9 2020

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn

Giới thiệu về trường

As a student in one of the country's best business schools, you can earn a degree with prestige and hone the skills you need to be a leader and a valuable employee in your career. Learn the complexiti ... Đọc thêm

As a student in one of the country's best business schools, you can earn a degree with prestige and hone the skills you need to be a leader and a valuable employee in your career. Learn the complexities of economies, the detailed analysis of accounting, the strategies of marketing, and more. UL Lafayette's MBA program offers high-quality graduate education for students having varied educational and professional backgrounds. The program develops skills and knowledge necessary to progress in current positions, qualify for career changes, and progress in managerial and leadership positions in business and society. Đọc ít hơn