Thạc sĩ Khoa học Trực tuyến về An ninh Mạng và Đảm bảo Thông tin (CSIA)

Chung

Chương trình mô tả

Chương trình Thạc sĩ Khoa học Trực tuyến về An ninh Mạng và Đảm bảo Thông tin (MS-CSIA) tại Đại học Southern Utah tập trung vào việc cung cấp cho bạn kiến thức cần thiết để bước vào một lĩnh vực cạnh tranh. Chương trình của chúng tôi cung cấp giáo dục hiện đại về thế giới thiết kế, lập kế hoạch và quản lý các hệ thống mạng, cũng như các quy trình bảo vệ hệ thống mạng và cơ sở hạ tầng khỏi các mối đe dọa từ bên ngoài, bao gồm cả khủng bố.

Cập nhật lần cuối Tháng 10 2020

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn

Giới thiệu về trường

This is a new college at SUU. We are still getting everything organized and appreciate your patience. Our Departments are: Aviation Computer Science and Information Systems Engineering and Technology ... Đọc thêm

This is a new college at SUU. We are still getting everything organized and appreciate your patience. Our Departments are: Aviation Computer Science and Information Systems Engineering and Technology Mathematics Đọc ít hơn