Thạc sĩ Khoa học về Huấn luyện Hiệu suất (Trực tuyến)

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

Welcome to Setanta College, an internationally renowned centre of excellence in all aspects of strength & conditioning and athletic development. Founded in 2006, our passion is to help people real ... Đọc thêm

Welcome to Setanta College, an internationally renowned centre of excellence in all aspects of strength & conditioning and athletic development. Founded in 2006, our passion is to help people realise their full potential through bespoke courses in which we deliver both the technical and interpersonal skills that enable our people to shine in their careers. Come join us – and see what we can achieve together. Đọc ít hơn
Ai-len trực tuyến
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.