Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA) trực tuyến tại Đại học Đức Mẹ cung cấp một chương trình giảng dạy nghiêm ngặt kết hợp sự chú ý cá nhân từ giảng viên của chúng tôi, hướng dẫn trong các ứng dụng thực tế của lý thuyết và chiến lược kinh doanh, và một cách tiếp cận tiến bộ dự đoán nhu cầu hiện tại và tương lai.

Được công nhận bởi Hội đồng Kiểm định Trường học và Chương trình Kinh doanh (ACBSP), chương trình trực tuyến 100% này được thiết kế cho những sinh viên đang làm việc bận rộn muốn có được chứng chỉ MBA trong khi tiếp tục đáp ứng các nghĩa vụ chuyên môn và cá nhân.

Our Lady of the Lake University Online MBA Our Lady of the Lake University Online cung cấp hai chuyên ngành:

  • Quản lý chăm sóc sức khỏe: Chuyên môn này cung cấp một sự pha trộn của các khóa học xây dựng sự hiểu biết mạnh mẽ về các vấn đề kinh doanh cụ thể phải đối mặt với chăm sóc sức khỏe, chẳng hạn như tài chính, chính sách chăm sóc sức khỏe và pháp luật, và quản lý các cơ sở và tổ chức chăm sóc sức khỏe.
  • Quản lý: Sinh viên tập trung vào lý thuyết quản lý và học cách áp dụng nó vào các tình huống trong thế giới thực bằng cách sử dụng các nghiên cứu và thuyết trình tình huống. Các chủ đề nghiên cứu bao gồm chiến lược quốc tế, xây dựng chính sách nhân sự và các chủ đề hiện tại trong kinh doanh, chẳng hạn như chuỗi cung ứng và quản lý hàng tồn kho.

Về OLLU

Được thành lập vào năm 1895, Đại học Đức Mẹ Hồ là một trường đại học tư thục, Công giáo với truyền thống phục vụ sâu sắc đối với dân số bị thiệt thòi và thiệt thòi. Được công nhận từ khi thành lập bởi Hội đồng Giáo dục Công tác xã hội, Trường Dịch vụ Xã hội Worden đã đào tạo các nhà lãnh đạo công tác xã hội từ năm 1942 trong một môi trường quan tâm, đa dạng và hỗ trợ.

Yêu cầu thêm thông tin về MBA trực tuyến của OLLU và bắt đầu hành trình tiến tới sự nghiệp và hoàn thành lớn hơn.


Được công nhận bởi Hội đồng Kiểm định chất lượng cho các trường và chương trình kinh doanh (ACBSP)

Chương trình được giảng dạy bằng:
  • Anh

Xem 4 các khóa học tại Our Lady of the Lake University Online »

Cập nhật lần cuối Tháng Tư 15, 2019
Khóa học này là Trực tuyến
Start Date
Tháng 9 2019
Duration
2 năm
Bán thời gian
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ

Tháng 9 2019

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date