Dựa trên sự đổi mới và chuyên môn của Trung tâm nghiên cứu năng lượng của Đại học Maryland, chương trình thạc sĩ kỹ thuật hệ thống năng lượng chuẩn bị các kỹ sư chuyên nghiệp cho các thách thức đa ngành của lĩnh vực đang phát triển nhanh chóng này. Học sinh có thể xây dựng các khóa học cốt lõi thông qua các bộ tự chọn được xác định của chúng tôi trong các hệ thống năng lượng và kỹ thuật tin cậy hoặc bằng cách trộn và kết hợp các môn tự chọn kỹ thuật.

Yêu cầu cụ thể cho chương trình kỹ thuật hệ thống năng lượng bao gồm:

  • Bằng cử nhân, điểm trung bình 3.0 hoặc cao hơn, trong kỹ thuật dân sự và môi trường, cơ khí hoặc hóa học và bimolecular từ một tổ chức được công nhận
  • Hoàn thành phép tính I, II, III và phương trình vi phân, nhiệt động lực học, cơ học chất lỏng và truyền nhiệt
Chương trình được giảng dạy bằng:
  • Anh

Xem 6 các khóa học tại University of Maryland, A. James Clark School of Engineering »

Cập nhật lần cuối Tháng Tám 2, 2019
Khóa học này là Trực tuyến
Start Date
Tháng 1 27, 2020
Tháng 8 31, 2020
Duration
1 - 5 năm
Bán thời gian
Toàn thời gian
Price
1,211 USD
$ 1,211 mỗi tín dụng cộng với phí bổ sung
Deadline
Tháng 12 13, 2019
Online Program Deadline Spring 2020
Tháng Bảy 31, 2020
Online Program Deadline Fall 2020
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 1 27, 2020
End Date
Tháng Năm 23, 2020
Hạn cuối hồ sơ
Tháng 12 13, 2019
Online Program Deadline Spring 2020
Start Date
Tháng 8 31, 2020
End Date
Tháng 12 23, 2020
Hạn cuối hồ sơ
Tháng Bảy 31, 2020
Online Program Deadline Fall 2020

Tháng 1 27, 2020

Location
Hạn cuối hồ sơ
Tháng 12 13, 2019
Online Program Deadline Spring 2020
End Date
Tháng Năm 23, 2020

Tháng 8 31, 2020

Location
Hạn cuối hồ sơ
Tháng Bảy 31, 2020
Online Program Deadline Fall 2020
End Date
Tháng 12 23, 2020