Thạc sĩ trực tuyến

Chung

Chương trình mô tả

Thạc sĩ trực tuyến

Bằng thạc sĩ về các vấn đề công cộng từ MU có thể giúp bạn phát triển sự nghiệp hiện tại trong chính phủ hoặc dịch vụ công cộng phi lợi nhuận. Nếu bạn tin rằng sự hợp tác tích cực trên các lĩnh vực công cộng, tư nhân và phi lợi nhuận là cách tốt nhất để phục vụ xã hội, đây có thể là bằng cấp dành cho bạn.

Đại học Missouri đã cung cấp giáo dục dịch vụ công cộng trong hơn 50 năm. Được thành lập vào năm 2001, Trường Công vụ Harry S Truman có 14 TSPA, 26 chi nhánh và 8 giảng viên phụ trợ và là một phần của Trường Đại học Nghệ thuật và Khoa học.

Trường Truman thúc đẩy việc nghiên cứu và thực hành quản trị ở Missouri, quốc gia và thế giới. Nhiệm vụ của Chương trình MPA của Trường Truman là chuẩn bị một cơ thể sinh viên đa dạng để lãnh đạo đạo đức trong các lĩnh vực công cộng, phi lợi nhuận và tư nhân. Chương trình MPA dựa trên năng lực giảng dạy, nghiên cứu và dịch vụ công cộng liên ngành của Trường Truman, toàn trường và các học viên để cung cấp cho sinh viên một loạt các quan điểm và kinh nghiệm thúc đẩy các giá trị dịch vụ công cộng và diễn ngôn dân chủ. Thông qua các khóa học của họ, sinh viên xây dựng kiến thức về các quy trình chính sách và nguyên tắc quản lý và phát triển tư duy phê phán và kỹ năng phân tích cho phép họ thăng tiến trong sự nghiệp trong một dịch vụ công thay đổi nhanh chóng.

Mục tiêu của chúng tôi là:

  • Cung cấp một bộ toàn diện các khóa học chuyên môn và cốt lõi, xây dựng nền tảng lý thuyết vững chắc về các vấn đề công cộng, chính sách và quản lý, phát triển các kỹ năng phân tích nghiêm ngặt và tạo cơ hội để áp dụng kiến thức, kỹ năng và năng lực thực tế vào các vấn đề chính sách và quản lý quan trọng.
  • Đảm bảo sinh viên có được kinh nghiệm thực tiễn và tham gia với các tổ chức công cộng và phi lợi nhuận như một phần không thể thiếu của chương trình.
  • Thúc đẩy các giá trị dịch vụ công trong toàn bộ chương trình giảng dạy và cung cấp cơ hội để áp dụng kinh nghiệm các giá trị này.
  • Thúc đẩy sự tôn trọng sự đa dạng bằng cách giới thiệu sinh viên với các học giả trong nước và quốc tế, các nhà lãnh đạo chính phủ và phi lợi nhuận, và sinh viên từ các quốc gia khác nhau, những người thể hiện giá trị dịch vụ công cộng.
  • Cung cấp cho sinh viên các kỹ năng để phân tích, đánh giá, đề xuất và tạo điều kiện cho các giải pháp phê phán các thách thức năng động đối với các lĩnh vực công cộng, tư nhân và phi lợi nhuận.

Là một người học từ xa trong chương trình sau đại học của Đại học Missouri, bạn đủ điều kiện nhận mức học phí của tiểu bang, bất kể bạn sống ở đâu.

Cập nhật lần cuối Tháng 3 2019

Giới thiệu về trường

The University of Missouri was founded in 1839 in Columbia as the first public university west of the Mississippi River. Today, with an enrollment of more than 30,000 students, 13,000 full-time employ ... Đọc thêm

The University of Missouri was founded in 1839 in Columbia as the first public university west of the Mississippi River. Today, with an enrollment of more than 30,000 students, 13,000 full-time employees, and 317,000 alumni, Mizzou is an important investment for the state and nation. Đọc ít hơn