Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh Trực tuyến (DBA)

Chung

Chương trình mô tả

Tổng quan

Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh (DBA) của European Business University là một bằng tiến sĩ chuyên nghiệp được thiết kế để tăng cường thực hành điều hành và chuyên nghiệp thông qua việc áp dụng lý thuyết và nghiên cứu vào các vấn đề phức tạp trong kinh doanh và quản lý.

DBA trực tuyến cho phép các chuyên gia làm việc khả năng có được một mức độ thiết bị đầu cuối trong khi làm việc toàn thời gian bất kể vị trí địa lý. Cơ sở hạ tầng trực tuyến cung cấp một môi trường học tập toàn cầu tương tác và liên văn hóa với những lợi thế khác biệt. Kiếm DBA được công nhận của bạn hoàn toàn trực tuyến và tận dụng cơ hội để chuyên về một trong bốn mức độ tập trung: Quản lý, Quản lý quốc tế, Tài chính hoặc Khởi nghiệp.

Chương trình sẽ mang lại lợi ích đặc biệt cho các giám đốc điều hành, chuyên gia tư vấn, nhà giáo dục quản lý và học giả trường kinh doanh. Nó sẽ nâng cao năng lực chuyên môn và uy tín của một người, phát triển mạng lưới và cung cấp nền tảng vững chắc để phát triển sự nghiệp hơn nữa hoặc một bước chuyển lớn trong sự nghiệp. Nhà tuyển dụng được hưởng lợi từ việc hỗ trợ các ứng cử viên cho DBA bằng cách thu hút, phát triển và giữ chân nhân tài chính và xây dựng kiến thức để có lợi thế cạnh tranh.

Thời gian hoàn thành dự kiến là 18 tháng.

Sinh viên hoàn thành Tiến sĩ này theo đuổi sự nghiệp trong:

 • Chuyên viên phân tích
 • Điều hành cấp C
 • Nghiên cứu thị trường Chuyên viên phân tích
 • Giáo sư
 • Nhà kinh tế

Kết quả học tập chương trình DBA

DBA của European Business University của Luxembourg sẽ cho phép bạn:

 • Phát triển sự hiểu biết đúng đắn về nền tảng lý thuyết và khái niệm có liên quan về lĩnh vực nghiên cứu và quản lý mà bạn đã chọn
 • Có một sự hiểu biết chi tiết về các kỹ thuật áp dụng cho nghiên cứu và yêu cầu học thuật và quản lý nâng cao
 • Tạo và giải thích kiến thức thông qua nghiên cứu ban đầu. Tăng cường cả hiệu suất của bạn như một học viên phản xạ và thực hành chuyên nghiệp của bạn
 • Phát triển năng lực cá nhân, tư vấn và nghiên cứu để thực hiện nghiên cứu nghiêm ngặt ở cấp độ nâng cao góp phần vào lý thuyết và thực hành trong kinh doanh và quản lý128612_rsz_mimi-thian-lp1akiuv3yo-unsplash.jpg

Cấu trúc chương trình

Học kỳ I (tháng 10 - 12)

Những thách thức đương đại trong kinh doanh DBA100 (4 ECTS)

 • Thay đổi cách quản lý
 • Quản lý khủng hoảng
 • Đổi mới và công nghệ đột phá

Lãnh đạo tổ chức DBA101: Lý thuyết và thực hành tiến sĩ (4 ECTS)

 • Văn hóa tổ chức
 • Phong cách lãnh đạo
 • Chiến lược lãnh đạo
 • Tình huống khó xử về đạo đức

Đánh giá tài liệu kinh doanh DBA102 (4 ECTS)

 • Đánh giá tài liệu kinh doanh
 • Thiết kế nghiên cứu
 • Công cụ thư viện

Phương pháp nghiên cứu DBA103 I (4 ECTS)

 • Thiết kế bảng câu hỏi
 • hồi quy
 • Kỹ thuật đa biến

Học kỳ II (tháng 1 - 3)

Phương pháp định tính và định lượng DBA200 (4 ECTS)

 • Khung để điều tra
 • Tương quan
 • Khảo sát
 • Lý thuyết có căn cứ
 • Dân tộc học

Thiết kế luận văn DBA201 (4 ECTS)

 • Đề tài nghiên cứu luận văn
 • Câu hỏi nghiên cứu
 • Báo cáo bằng văn bản và bằng miệng

Nghiên cứu luận án DBA202 I (4 ECTS)

 • Dự án đề xuất luận án ứng dụng
 • thu thập và phân tích dữ liệu

Phương pháp nghiên cứu DBA203 II (4 ECTS)

 • Phương pháp / công cụ nghiên cứu kinh doanh
 • Chuẩn bị dữ liệu
 • Phân tích đa biến
 • Kỹ thuật phụ thuộc

Học kỳ III (tháng 4 - 6)

Đề xuất nghiên cứu luận án DBA300 (4 ECTS)

 • Hỗ trợ thực nghiệm
 • Phân tích thảo luận
 • Kế hoạch dự án
 • Trình bày đề xuất với giảng viên

Nghiên cứu Luận án DBA301 II (4 ECTS)

 • Đề xuất nghiên cứu luận án ứng dụng - kế hoạch dự án

Phương pháp nghiên cứu DBA302 III (4 ECTS)

 • Kỹ thuật phụ thuộc lẫn nhau
 • Mô hình cấu trúc tuyến tính

Đạo đức DBA303 trong kinh doanh và quản lý (4 ECTS)

 • Mô hình ra quyết định đạo đức
 • Kỹ năng đạo đức

Luận án (12 ECTS)

Cập nhật lần cuối Tháng 3 2020

Giới thiệu về trường

European Business University of Luxembourg is dedicated to achieving and sustaining a tradition of academic excellence by ensuring it is at the forefront of evolving innovation. EBU strives to become ... Đọc thêm

European Business University of Luxembourg is dedicated to achieving and sustaining a tradition of academic excellence by ensuring it is at the forefront of evolving innovation. EBU strives to become of the benchmark of world-class quality education by drawing on the talents of an actively supported team of internationally recognized staff and faculty of women and men from transcultural backgrounds. Đọc ít hơn
Thành phố Luxembourg