Đọc Mô tả chính thức

Chương trình Anh ngữ cho Trẻ em của Bright Learning được thiết kế xung quanh trẻ em của bạn. Chúng tôi lắng nghe nhu cầu của con bạn và thiết kế một khóa học phù hợp với sở thích và mục tiêu học tập ngôn ngữ của bé. Mỗi bài học trong khóa học được cung cấp bởi một gia sư trực tuyến cá nhân, trực tuyến trong lớp học ảo của chúng tôi. Lớp học tương tác của Bright Learning cho phép con bạn xem và nghe hướng dẫn gia sư của bạn trong khi tương tác với tài liệu lớp.

Trong khóa Tiếng Anh Dành cho Trẻ em của chúng tôi, người dạy kèm cá nhân của con bạn có thể giúp cô học :

 • Tiếng Anh cơ bản
 • Những kỹ năng nói
 • Kĩ năng nghe
 • Kỹ năng đọc hiểu
 • Kỹ năng viết
 • Từ vựng tiếng Anh
 • Ngữ pháp tiếng Anh trong ngữ cảnh
 • cách phát âm

Học nhanh trong nháy mắt

 • Người dạy kèm tiếng Anh trực tuyến cá nhân
 • Bài học trực tiếp, đối thoại trực tiếp
 • Định thời lớp linh hoạt
 • Bài học ghi lại và bài tập về nhà tùy chọn
 • Giấy Chứng Nhận Thành Tích phù hợp với trình độ tiếng Anh của CEFR

Với giáo viên dạy kèm cá nhân, trực tuyến của Bright Learning, bạn đã chọn những gì bạn muốn học, khi bạn muốn học và bạn muốn học như thế nào. Yêu cầu hôm nay để trải nghiệm việc học tiếng Anh, cách sáng tạo.

Chương trình được giảng dạy bằng:
Anh

Xem 10 các khóa học tại Bright Learning »

Khóa học này là Qua mạng
Start Date
Ghi danh mở rộng
Duration
Trường liên hệ
Bán thời gian
Toàn thời gian
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Ghi danh mở rộng
Hạn cuối hồ sơ

Ghi danh mở rộng

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date