Đọc Mô tả chính thức

Đầu chu kỳ sản xuất nghe nhìn và giải trí

Nếu bạn muốn đào tạo chính quy và chứng nhận kiến ​​thức của bạn trong sản xuất nghe nhìn, chúng tôi cung cấp CPA trực tuyến Bằng cấp liên kết trong sản xuất nghe nhìn và giải trí.

Mục đích của chu kỳ này của lớp cao hơn là để dạy cho bạn để thiết kế và phát triển sản xuất của các dự án nghe nhìn của bộ phim, video, đài phát thanh và truyền hình, hình ảnh động và các dự án phát triển đa phương tiện. Tìm hiểu để phối hợp dàn dựng của tất cả các loại chương trình và dạy cho bạn để lập kế hoạch và quản lý các nguồn tài nguyên khác nhau và tiến hành các giai đoạn sản xuất nghe nhìn của quảng cáo và tiếp thị. Đây là một đào tạo trực tuyến tùy chỉnh để nơi làm việc, như các vị trí mô-đun hoặc các trung tâm đào tạo nghề, cho phép bạn thực hiện 370 giờ thực hành bắt buộc các công ty bảo đảm và nên tìm hiểu về các đặc tính của chức năng công việc khác nhau.

Một khi chu kỳ hoàn tất, bạn sẽ nhận được mức độ kỹ thuật cao và sản xuất giải trí nghe nhìn cho phép bạn truy cập trực tiếp vào Đại học. Tìm ra ngay bây giờ như thế nào để có được một giấy chứng nhận chính thức!

Xem 30 các khóa học tại CPA Online »

Khóa học này là Qua mạng
Start Date
Tháng 9 2019
Duration
2000 giờ
Bán thời gian
Toàn thời gian
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ

Tháng 9 2019

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date