Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh nhiều Trực tuyến Bán thời gian A-levels Các chương trình trong Chính phủ 2023/2024

1 Trực tuyến Bán thời gian A-level Các chương trình trong Chính phủ 2023/2024

Tổng quat

Chính phủ là một lĩnh vực nghiên cứu có nhiều chi nhánh. Còn được gọi là khoa học chính trị, chủ đề này có thể dạy cho sinh viên tầm quan trọng của chính trị, quan hệ quốc tế và hành chính công. Các khóa học và chương trình có thể trình bày các ví dụ về các nguyên tắc của chính phủ từ khắp nơi trên thế giới.

Một học sinh đạt được điểm cao về trình độ A có thể có thêm nhiều lựa chọn khi lựa chọn một chương trình cao học. Điểm thi cấp độ A thường là yếu tố chính trong việc ghi danh vào một trường đại học được kính trọng.

Học bán thời gian cho phép một người có được bằng cấp hoặc bằng cấp ngay cả khi họ không thể đi học toàn thời gian. Người ta có thể học theo tốc độ của riêng mình, dần dần tích lũy tín chỉ để được tính vào trình độ cuối cùng.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • A-level
  • Khoa học xã hội
  • Khoa học Chính trị
  • Chính phủ
  • Bán thời gian
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Khoa học xã hội (1)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập