Keystone logo

Bộ lọc

 • Văn bằng nâng cao
 • Nghiên cứu Kĩ thuật
 • Kĩ thuật cơ khí
 • Kĩ thuật sản xuất
Các lĩnh vực nghiên cứu
 • Nghiên cứu Kĩ thuật (1)
 • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

1 Trực tuyến Văn bằng nâng cao Các chương trình trong Kĩ thuật sản xuất 2024

  Trực tuyến Văn bằng nâng cao Các chương trình trong Kĩ thuật sản xuất

  Tập trung vào các thực hành và lập kế hoạch sản xuất, sản xuất các lớp kỹ thuật có thể bao gồm việc nghiên cứu các quy trình và quy trình sản xuất. Lĩnh vực nghiên cứu này thường tập trung vào nghiên cứu và phát triển của cả quá trình và thiết bị để đảm bảo hiệu quả cơ sở.

  Các chứng chỉ nâng cao là các chương trình đào tạo cung cấp cho sinh viên việc học tập chuyên sâu trong lĩnh vực của mình. Lấy chứng chỉ nâng cao có thể giúp sinh viên đủ trình độ làm việc trong một số ngành nghề nhất định hoặc giúp họ tiếp tục học cao lên trong lĩnh vực của mình.