Keystone logo

2 Advanced Diploma Các chương trình trong Tự động hóa/Hệ thống Tự điều khiển trong Melbourne, Úc 2023

Tổng quat

Chứng chỉ nâng cao là một chương trình đào tạo cung cấp cho sinh viên việc đào tạo chuyên sâu họ cần để phát triển nghề nghiệp hoặc để đủ trình độ đáp ứng cho các cơ hội nghề nghiệp đặc biệt. Nhiều chứng chỉ nâng cao có thể được hoàn thành trong khoảng thời gian ngắn nhờ đó phù hợp với các sinh viên bận rộn.

Chương trình tự động hóa Thạc sĩ Tự động hóa / Systemsknowledge tự trị và kỹ năng chuyên nghiệp rộng để thiết kế, phát triển, thực hiện, quản lý và giám sát các phương pháp tự động hóa cho các nhà máy sản xuất, quy trình công nghiệp, hệ thống phân phối, hệ thống môi trường.

Úc là một quốc đảo và lục địa của bán cầu nam, trong Tây Thái Bình Dương, một thành viên của Khối thịnh vượng chung.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Advanced Diploma
  • Úc
  • Nghiên cứu Công nghệ
  • Tự động hóa
  • Tự động hóa/Hệ thống Tự điều khiển
  • Melbourne
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu Công nghệ (2)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Các lĩnh vực nghiên cứu liên quan