Keystone logo

10 Trực tuyến Các chương trình trong Chăm sóc y tế Dinh dưỡng học Khoa học thực phẩm An toàn Thực phẩm 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Chăm sóc y tế
  • Dinh dưỡng học
  • Khoa học thực phẩm
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Chăm sóc y tế (10)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Trực tuyến Các chương trình trong Chăm sóc y tế Dinh dưỡng học Khoa học thực phẩm An toàn Thực phẩm

Bởi vì thực phẩm là một điều cần thiết sống cơ bản, nó phải được giữ an toàn khỏi bị nhiễm độc để phòng bệnh hoặc nhiễm trùng. các chuyên gia an toàn thực phẩm có nhiệm vụ quan sát và thử nghiệm mẫu thực phẩm để đảm bảo tính toàn vẹn của sản phẩm nhằm bảo vệ dân số nói chung.