Keystone logo

28 Trực tuyến Các chương trình trong Nghiên cứu kinh doanh Bất động sản 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Nghiên cứu kinh doanh
  • Bất động sản
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu kinh doanh (28)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Trực tuyến Các chương trình trong Nghiên cứu kinh doanh Bất động sản

Các khu vực của bất động sản bao gồm một loạt các doanh nghiệp và các chủ đề liên quan đến tài sản. Sinh viên theo đuổi chương trình này có thể tìm hiểu về hoạt động kinh doanh, pháp luật hợp đồng, xu hướng thị trường, thị trường tài chính, tài sản thương mại, hành vi của người tiêu dùng và các yếu tố ảnh hưởng đến việc định giá tài sản.