Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh 2 Trực tuyến Các BA Các chương trình trong Quản lý thể thao 2023/2024

2 Trực tuyến BA Các chương trình trong Quản lý thể thao 2023/2024

Tổng quat

Các khóa học về quản lý thể thao có thể giúp sinh viên cải thiện kiến thức của họ về ngành công nghiệp thể thao, nhờ đó sẽ giúp họ thực hiện các nhiệm vụ cần thiết cho các vị trí quản lý trong rất nhiều tổ chức kinh doanh và tổ chức có liên quan tới thể thao.

Lấy bằng Cử nhân Nghệ thuật là một mục tiêu nhiều cá nhân đặt ra để đạt được. Những sinh viên kiếm được bằng Cử nhân thường nhận được một chiều sâu giáo dục và đào tạo thực hành, có thể mở cánh cửa cơ hội khi thời gian đến cho một sự nghiệp chuyên nghiệp.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • BA
  • Thể thao
  • Kinh doanh Thể thao
  • Quản lý thể thao
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Thể thao (2)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập