Keystone logo

1 Trực tuyến BA Các chương trình trong Tâm lý thể thao ứng dụng 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

 • BA
 • Nghiên cứu Thể thao và Thể dục
 • Khoa học Thể thao
 • Tâm lý thể thao ứng dụng
Các lĩnh vực nghiên cứu
 • Nghiên cứu Thể thao và Thể dục (1)
 • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

  Trực tuyến BA Các chương trình trong Tâm lý thể thao ứng dụng

  Các chương trình sinh lý học ứng dụng thường dạy học sinh về các cử động của cơ thể con người. Kiến thức này có thể chuẩn bị cho việc huấn luyện vận động viên và thiết kế bài tập sẽ tăng cường sức mạnh cơ bắp và cải thiện chức năng tổng thể của cơ thể.

  Lấy bằng Cử nhân Nghệ thuật là một mục tiêu nhiều cá nhân đặt ra để đạt được. Những sinh viên kiếm được bằng Cử nhân thường nhận được một chiều sâu giáo dục và đào tạo thực hành, có thể mở cánh cửa cơ hội khi thời gian đến cho một sự nghiệp chuyên nghiệp.