Keystone logo

1 Trực tuyến Bán thời gian Cử nhân Các chương trình trong Nghiên cứu marketing Marketing Marketing quốc tế 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Cử nhân
  • Nghiên cứu marketing
  • Marketing
  • Marketing quốc tế
  • Bán thời gian
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu marketing (1)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Trực tuyến Bán thời gian Cử nhân Các chương trình trong Nghiên cứu marketing Marketing Marketing quốc tế

marketing quốc tế liên quan đến việc sử dụng các kỹ thuật tiếp thị và các nguyên tắc trên một quy mô trên toàn thế giới. Học sinh trong lĩnh vực này thường có cơ hội để nghiên cứu các chủ đề như xúc tiến quốc tế, chiến lược, tài chính toàn cầu, quy định của chính phủ, mục tiêu và phân bổ nguồn lực.

Lấy bằng cử nhân là một cột mốc học vấn quan trọng mà nhiều sinh viên hướng tới. Mặc dù sẽ phải mất tới bốn năm mới có thể hoàn thành chương trình cử nhân, lợi ích của việc có được các kĩ năng chuyên môn cũng như kiến thức chuyên ngành trong một lĩnh vực cụ thể sẽ phục vụ cho bạn cả đời.

Học bán thời gian cho phép một người có được bằng cấp hoặc bằng cấp ngay cả khi họ không thể đi học toàn thời gian. Người ta có thể học theo tốc độ của riêng mình, dần dần tích lũy tín chỉ để được tính vào trình độ cuối cùng.