Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh 4 Trực tuyến Cử nhân Các chương trình trong Nghiên cứu Thiết kế trong Bỉ 2023/2024

4 Trực tuyến Cử nhân Các chương trình trong Nghiên cứu Thiết kế trong Bỉ 2023/2024

Tổng quat

Thiết kế là một lĩnh vực chuyên ngành có rất nhiều ứng dụng. Xây dựng một đối tượng hoặc một quy trình là chìa khóa để đáp ứng nhu cầu khách hàng. Sản phẩm được cung cấp cho các tập đoàn, tổ chức giáo dục, chính phủ, phi lợi nhuận được tạo bởi các suy nghĩ độc đáo, nghiên cứu, phân tích và giải quyết vấn đề.

Với giáo dục đại học được trên hầu hết các cấp trong hệ thống giáo dục của Bỉ, chính phủ đã chú trọng nhiều hơn để đảm bảo rằng cuộc sống của học sinh được thực hiện đơn giản như có thể thông qua các khoản cho vay và các chương trình tài trợ. Họ cung cấp cho các nhà tài trợ cho sinh viên quốc tế có người nghèo và dễ bị tổn thương những người muốn du học tại đất nước này.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • BSc
  • BA
  • Cử nhân
  • BBA
  • Cử nhân
  • Bỉ
  • Nghiên cứu Thiết kế
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu Thiết kế (4)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập