Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh 3 Trực tuyến Các chương trình trong Các hệ điều hành 2023

3 Trực tuyến Các chương trình trong Các hệ điều hành 2023

Tổng quat

Lĩnh vực hệ điều hành có thể giúp các học giả chuẩn bị cho sự nghiệp linh hoạt trong truyền thông dữ liệu, hệ thống máy tính hoặc mạng. Các khóa học điển hình có thể kết hợp nhiều chủ đề bao gồm quản trị mạng, kỹ thuật máy tính, thiết kế web và quản lý hệ thống thông tin.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Nghiên cứu Công nghệ
  • Khoa học máy tính
  • Các hệ điều hành
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu Công nghệ (3)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập