Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh nhiều Trực tuyến Các chương trình trong Phương pháp nghiên cứu Khoa học 2024

1 Trực tuyến Các chương trình trong Phương pháp nghiên cứu Khoa học 2024

Tổng quat

Các phương pháp nghiên cứu khoa học khám phá nhiều khía cạnh của các kỹ thuật nghiên cứu đáng tin cậy, hợp lệ và hợp lý. Dựa trên kiến thức của mình, một nhà phương pháp nghiên cứu khoa học có thể đóng vai trò là nhà tư vấn cho các dự án nghiên cứu khác nhau, cũng như đưa ra ý kiến chuyên môn và giám sát.

Đọc thêm

Bộ lọc

 • Khoa học tự nhiên
 • Phương pháp nghiên cứu Khoa học
Các lĩnh vực nghiên cứu
 • Khoa học tự nhiên (1)
  • Quay lại danh mục chính
  Địa điểm
  Tìm thêm địa điểm
  Loại bằng cấp
  Khoảng thời gian
  Tốc độ học
  Ngôn ngữ
  Ngôn ngữ
  Hình thức học tập

  Các lĩnh vực nghiên cứu liên quan