European School of Banking Management

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

European School of Banking Management , sinh ra trong lịch sử từ kinh nghiệm tư vấn và đào tạo đã được chứng minh của những người sáng lập và ngày nay là một trong những trung tâm xuất sắc của Ý chuyên về đào tạo ngân hàng. Ưu đãi giáo dục của nó được chia thành các khóa học Thạc sĩ và Chuyên môn được thiết kế để đáp ứng các nhu cầu khác nhau về các khía cạnh kinh tế, tài chính và quản lý của các tổ chức ngân hàng, công ty tài chính và công ty bảo hiểm.

Cao chuyên trong lĩnh vực rửa tiền, công thức giáo dục chuyên ngành có liên quan thực hiện thông qua Thầy "Giấy chứng nhận rửa tiền", công nhận là chương trình đào tạo chỉ trong lĩnh vực phòng chống rửa tiền, cập nhật với pháp luật FATCA gần đây, và thông qua "Diploma BankingMatteo Raimondi

Địa điểm

Milan

Address
VIALE GRAN SASSO 11
20131 Milan, Sảnh, Ý

Rome

Address
Rome, Lazio, Ý

Thành phố

Address
Thành phố, Apulia, Ý

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn