The Electronic Business School International

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

The Electronic Business School International Học viện Xuất khẩu The Electronic Business School International được thành lập bởi một nhóm các Học viên Thương mại Quốc tế năng động, những người trước đây đã tham gia nhiều vào Đào tạo Thương mại Quốc tế truyền thống với các cơ quan phát triển xuất khẩu khu vực tư nhân hàng đầu của Ireland, Hiệp hội các nhà xuất khẩu Ireland và chi nhánh Học thuật và Nghiên cứu của nó, Viện Thương mại Quốc tế Ireland. Sự cần thiết phải cung cấp đào tạo thực tế, kết nối và hỗ trợ cho các học viên xuất khẩu và nhân viên ngân hàng đã được xác định ngay từ giai đoạn đầu. Để đáp ứng nhu cầu này, EBSI Export Academy đã được thành lập và một chương trình học tập điện tử Thương mại quốc tế dựa trên năng lực và thực tiễn cao đã được phát triển bằng cách sử dụng công nghệ học tập điện tử mới nhất và tập hợp các Giảng viên và Học viên Thương mại Quốc tế có kinh nghiệm vào một nền tảng trực tuyến nơi cung cấp thông tin thông lệ quốc tế có thể được phổ biến và chuẩn hóa một cách hiệu quả vì lợi ích của cộng đồng xuất khẩu toàn cầu.

Địa điểm

Trực tuyến

Address
Partner World Trade Center Dublin D20 CF25 Ireland
D20 CF25 Dublin, Hạt Dublin, Ireland

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn