Đọc Mô tả chính thức

về CIPFA

CIPFA là chỉ có cơ thể kế toán chuyên nghiệp trên thế giới chỉ dành riêng cho tài chính công.

CIPFA, Viện Chartered của Tài chính công và kế toán, là cơ quan chuyên môn cho người dân trong tài chính công. 14.000 thành viên của chúng tôi làm việc suốt các dịch vụ công cộng, trong các cơ quan kiểm toán quốc gia, trong các công ty kế toán lớn, và trong các cơ quan khác, nơi mà tiền công cần phải được quản lý một cách hiệu quả và hiệu quả.

Vì chỉ có cơ thể kế toán chuyên nghiệp trên thế giới chuyên về các dịch vụ công cộng, danh mục đầu tư bằng cấp CIPFA của là nền tảng cho một sự nghiệp trong tài chính công. Chúng bao gồm các trình độ chuyên môn chuẩn cho kế toán khu vực công cũng như một bằng tốt nghiệp sau đại học cho những người đã làm việc ở các vị trí lãnh đạo. Họ được dạy bởi chúng tôi trong nhà CIPFA Giáo dục và Đào tạo Trung tâm cũng như những nơi khác của việc học trên thế giới.

Chúng tôi cũng đấu tranh cho hiệu suất cao trong các dịch vụ công cộng, dịch kinh nghiệm và hiểu biết của chúng tôi vào tư vấn rõ ràng và các dịch vụ thiết thực. Chúng bao gồm các thông tin và hướng dẫn, các khóa học và các hội nghị, tài sản và các giải pháp quản lý tài sản, tư vấn và những người tạm thời cho một loạt các khách hàng khu vực công.

Trên toàn cầu, CIPFA cho thấy cách tài chính công bằng cách đứng lên cho quản lý tài chính công âm thanh và quản trị tốt. Chúng tôi làm việc với các nhà tài trợ, chính phủ đối tác, cơ quan kế toán và các khu vực công trên thế giới để thúc đẩy tài chính công và hỗ trợ dịch vụ công tốt hơn.

Chương trình được giảng dạy bằng:
  • Anh

Trường này cũng cung cấp:

Certificate

The Chartered Institute of Public Finance and Accountancy (CIPFA)

Giấy chứng nhận CIPFA trong IPSAS (Cert IPSAS) cung cấp cho học viên những kiến ​​thức nền tảng của một số các tiêu chuẩn được công bố, và các tài liệu liên quan quan trọ ... [+]

Giấy chứng nhận CIPFA trong chuẩn mực kế toán quốc tế ngành Công

Trở thành một chuyên gia IPSAS - trình độ trong chuẩn mực kế toán quốc tế ngành Công

chuyên môn PFM CIPFA nghĩa là chúng tôi có kiến ​​thức và kinh nghiệm để giúp phát triển và giải thích các tiêu chuẩn, cung cấp trình độ và đào tạo phù hợp để đáp ứng nhu cầu của các chính phủ quốc tế (bao gồm cả chính quyền địa phương), các doanh nghiệp nhà nước, các tổ chức xuyên quốc gia và các tổ chức công cộng.

Giấy chứng nhận CIPFA trong IPSAS (Cert IPSAS)

Những bìa giấy chứng nhận... [-]

Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland London
Ghi danh mở rộng
Anh,Người Tây Ban Nha
Trực tuyến
Đọc thêm bằng tiếng Anh

Diploma

The Chartered Institute of Public Finance and Accountancy (CIPFA)

chuyên môn PFM CIPFA nghĩa là chúng tôi có kiến ​​thức và kinh nghiệm để giúp phát triển và giải thích các tiêu chuẩn, cung cấp trình độ và đào tạo phù hợp để đáp ứng nhu ... [+]

CIPFA Diploma trong chuẩn mực kế toán quốc tế ngành Công (IPSAS)

Trở thành một chuyên gia IPSAS - trình độ trong chuẩn mực kế toán quốc tế ngành Công

chuyên môn PFM CIPFA nghĩa là chúng tôi có kiến ​​thức và kinh nghiệm để giúp phát triển và giải thích các tiêu chuẩn, cung cấp trình độ và đào tạo phù hợp để đáp ứng nhu cầu của các chính phủ quốc tế (bao gồm cả chính quyền địa phương), các doanh nghiệp nhà nước, các tổ chức xuyên quốc gia và các tổ chức công cộng.

CIPFA Văn bằng IPSAS (Dip IPSAS)

Những gì mà bằng tốt nghiệp bao gồm ... [-]

Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland London
Ghi danh mở rộng
Anh,Người Tây Ban Nha
Trực tuyến
Đọc thêm bằng tiếng Anh