INSAF Business School

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Tiếp tục trải nghiệm chương trình học phí trực tuyến trực tiếp 1-1 đẳng cấp thế giới được cung cấp bởi các gia sư chuyên gia tại INSAF. Tất cả các phiên được thực hiện dành riêng cho bạn với trò chuyện thoại trực tiếp và bảng trắng được chia sẻ tương tác sử dụng tài liệu nghiên cứu được công nhận. Không cần phần mềm đặc biệt. Phát lại các phiên trực tiếp của bạn bất kỳ lúc nào sau đó.

Địa điểm

London

Address
6 Mitre Passage,
Greenwich Peninsula,

SE10 0ER London, nước Anh, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn