Lewis Secretarial & Computer College Ltd

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Chúng tôi có một lịch sử thành công đáng kể - thành công của học sinh chúng tôi trong hơn 36 năm! Được thành lập và thành lập vào năm 1984 bởi Penny Lewis Cert Ed người vẫn đang tích cực tham gia vào quá trình phát triển và giảng dạy tại Trường.

Chúng tôi đã và đang cung cấp đào tạo chuyên gia cho những người muốn có sự nghiệp với tư cách là Trợ lý điều hành, PA, Thư ký, Thư ký Y khoa, Quản lý Văn phòng hoặc Quản trị viên cả hai như một trường Cao đẳng Thư ký dựa trên lớp học truyền thống và hiện nay thông qua hình thức đào tạo từ xa / nghiên cứu tại nhà.

Địa điểm

Newton Abbot

Address
Wessex House, Teign Road
TQ12 4AA Newton Abbot, nước Anh, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn