The British Butler Institute

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

The British Butler Institute Quốc tế về Quản trị viên và Quản lý Hộ gia đình của The British Butler Institute (Phong cách Anh được đào tạo) là một Học viện tư nhân có trụ sở tại London tuân thủ tất cả các Tiêu chuẩn Quốc tế mới. Khi vai trò của Butler chuyên nghiệp thay đổi và các khách hàng sành điệu của chúng tôi yêu cầu nhiều chuyên gia đa kỹ năng hơn bao giờ hết để điều hành công việc nhà và lối sống của họ, chúng tôi cố gắng trang bị cho các học viên của mình những kiến thức liên quan cần thiết cho thị trường việc làm quốc tế của thế kỷ 21.

Địa điểm

Trực tuyến Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

Address
10 greycoat place
London, nước Anh, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn

Các chương trình

Trường này cũng cung cấp: