Centro Universitário Cesmac (CESMAC)

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Trung tâm Đại học CESMAC đã cung cấp nền giáo dục chất lượng, thay đổi cuộc sống trong 46 năm. Cơ cấu có 95% giáo sư có trình độ thạc sĩ hoặc tiến sĩ, hơn 20 phòng thí nghiệm và 3 thư viện. Nó cũng có các dự án mở rộng và nghiên cứu, thực tập, các chương trình ngôn ngữ và trao đổi cung cấp giáo dục con người, khoa học và kỹ thuật sẽ giúp bạn sẵn sàng cho thị trường việc làm.

Địa điểm

Maceió

Address
Rua Cônego Machado, 918
Maceió, State of Alagoas, Brasil

Marechal Deodoro

Address
Rod. Dr. Ib Gatto Marinho Falcão, 1028
57160-000 Marechal Deodoro, State of Alagoas, Brasil

Arapiraca

Address
Rua Professor Domingos Correia, 1207
Arapiraca, State of Alagoas, Brasil

Palmeira dos Índios

Address
R. Bráulio Montenegro, 285/286
Palmeira dos Índios, State of Alagoas, Brasil

Trực tuyến Brasil

Address
Maceió, State of Alagoas, Brasil

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn