Douglas Business School

Địa điểm

Hồng Kông

Hong Kong Office

Address
4th Floor, Energy Plaza,
92 Granville Road

Hồng Kông, Hồng Kông

Singapore

Singapore Office

Address
10 Anson Rd, #16-07 International Plaza
079903 Singapore, Singapore

Selangor

Malaysia Office

Address
12, Jalan Temenggung 19/9, Bandar Mahkota Cheras, Batu 9 Cheras
43200 Selangor, Selangor, Malaysia

Các chương trình

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn