Đầu trường Đại học, Cao đẳng và trường kinh doanh ở

Các trường đại học và trường kinh doanh ở . Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở đây, và liên hệ trực tiếp!

Đọc thêm Đọc ít hơn

1 Kết quả trong Perm Krai

Địa điểm
Nga
Trong thời gian hơn 50 năm qua Nhà nước Perm Đại học kỹ thuật đã góp phần vào sự phát triển của giáo dục, khoa học và văn hóa được đẩy mạnh trong Kray...