Turku AMK - Turku University of Applied Sciences

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Đại học Khoa học Ứng dụng Turku (TUAS) tại Turku, một trong những trường đại học hàng đầu về khoa học ứng dụng ở Phần Lan, tổ chức 9.500 sinh viên đang theo học chương trình Cử nhân hoặc Thạc sĩ. Phạm vi của các chương trình cấp bằng của chúng tôi bao gồm một số lĩnh vực giáo dục, cung cấp một nền tảng tốt cho việc học tập liên ngành.

Các nghiên cứu tại TUAS đang làm việc theo định hướng cuộc sống, kết hợp các nghiên cứu lý thuyết với các kỹ năng chuyên nghiệp. Cốt lõi của việc giảng dạy của chúng tôi là Sư phạm Đổi mới, một cách tiếp cận mới để học được phát triển tại TUAS. Đổi mới sư phạm nhấn mạnh quan điểm của RDI và cuộc sống làm việc, làm cho sinh viên tốt nghiệp của chúng tôi độc lập có chuyên môn với các kỹ năng giao tiếp và quốc tế tuyệt vời.

Đại học Khoa học Ứng dụng Turku cung cấp các chương trình cấp bằng Cử nhân và Thạc sĩ được thực hiện bằng tiếng Anh.

Khoảng 1.500 chuyên gia tốt nghiệp từ TUAS hàng năm.

Số liệu quan trọng

 • Học sinh 9.500
 • Nhân viên 750
 • Cử nhân tốt nghiệp 1.806
 • Tốt nghiệp thạc sĩ 131
 • Ấn phẩm 424
 • Dự án đang thực hiện
 • Trao đổi sinh viên 333
 • Sinh viên có bằng cấp nước ngoài
 • Chuyên môn độc đáo từ Tây Nam Phần Lan

Chúng tôi cung cấp giáo dục trình độ Cử nhân bằng tiếng Anh và có các chương trình cấp bằng tiếng Anh về:

 • Công nghệ thông tin (chuyên ngành Công nghệ Internet)
 • Kinh doanh quốc tế

Chúng tôi cung cấp giáo dục trình độ thạc sĩ bằng tiếng Anh trong chương trình cấp bằng:

 • Quản lý Kinh doanh Quốc tế
 • Thiết kế lãnh đạo và dịch vụ 115304_SaloIoT_73.jpg115303_DSC08313-Copy.jpgICT Campus

Địa điểm

Turku

Address
Turku University of Applied Sciences
Joukahaisenkatu 3 A

20520 Turku, Phần Lan

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn