UNIR

Địa điểm

Đăng nhập

Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

Address
Avenida de la Paz, 137
Logroño

26004 Đăng nhập, La Rioja, Tây Ban Nha
Điện thoại
+34 941 209 743

Các chương trình

MBA
Masters