Robert Kennedy College

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Nhiá»m vụ của chúng tôi là cung cấp sá»± xuất sắc trong há»c tập vá» giáo dục từ xa cho sinh viên trên toàn thế giá»i thông qua viá»c áp dụng các công nghá» tiên tiến.

Robert Kennedy College là má»t cÆ¡ sá» giáo dục tÆ° thục á» Zurich, Thụy SÄ© Äược thành lập vào nÄm 1998. TrÆ°á»ng Äã Äi tiên phong trong viá»c há»c trá»±c tuyến chất lượng á» Thụy SÄ©; chúng tôi cung cấp các chÆ°Æ¡ng trình há»c tập linh hoạt nhÆ°ng linh hoạt, Äược tÄng cÆ°á»ng bá»i công nghá» e-learning trá»±c tuyến hiá»n Äại nhất Äã Äược phát triá»n hoàn toàn trong nhà.

Äại há»c Cumbria, Äại há»c Salford và Äại há»c St John York. Các giảng viên của chúng tôi là những sinh viên tá»t nghiá»p từ má»t sá» trÆ°á»ng Äại há»c tá»t nhất trên thế giá»i, và vá»i hÆ¡n 5.000 sinh viên từ 130 quá»c gia khác nhau, chúng tôi là má»t cÆ¡ sá» quá»c tế thá»±c sá»±. ChÆ°Æ¡ng trình của chúng tôi kết hợp giáo dục chất lượng Thụy SÄ© á» má»t khoảng cách vá»i cÆ° trú tại các cÆ¡ sá» của trÆ°á»ng á» Zürich, Thụy SÄ© và á» Anh tại các trÆ°á»ng của các Äá»i tác Äá»c quyá»n của chúng tôi. ChÆ°Æ¡ng trình cÆ° trú má»t tuần thá» hiá»n má»t cÆ¡ há»i Äá»c nhất cho há»c sinh kết hợp kinh nghiá»m há»c tập trá»±c tuyến vá»i môi trÆ°á»ng há»c tập truyá»n thá»ng.

Triết há»c lấy há»c sinh làm trung tâm

Tại RKC bạn không chá» là má»t sá» sinh viên. Bạn là má»t phần của cá»ng Äá»ng há»c tập trá»±c tuyến của chúng tôi tham gia vá»i các giảng viên và các sinh viên khác.

Cùng nhau, Chúng tôi là má»t Äá»i

Mục tiêu quan trá»ng của nhóm này là Äá» cho phép chúng ta liên tục nâng cao chất lượng giáo dục - giáo dục của bạn.

Công nghỠkỹ thuật

Trong cam kết cung cấp dá»ch vụ hiá»n Äại cho sinh viên, chúng tôi sá»­ dụng phần má»m tiên tiến Äược thiết kế riêng cho viá»c cung cấp khoá há»c trá»±c tuyến. OnlineCampus là má»t phần má»m tÆ°Æ¡ng tác và dá» sá»­ dụng giúp há»c tập trá»±c tuyến má»t trải nghiá»m thú vá».

Khoa há»c Äẳng cấp thế giá»i

RKC sá»­ dụng các giảng viên có trình Äá» cao là những sinh viên tá»t nghiá»p từ các trÆ°á»ng Äại há»c hàng Äầu nhÆ° TrÆ°á»ng Kinh doanh Harvard , Äại há»c Stanford , Äại há»c Oxford , Äại há»c New York và Wharton , Äá» chá» má»t sỠít.

Công nhận trên toàn thế giá»i

Sau khi tá»t nghiá»p, bạn sẽ nhận Äược bằng cấp tÆ°Æ¡ng ÄÆ°Æ¡ng vá»i sinh viên há»c tại trÆ°á»ng Äại há»c University of Cumbria, Äại há»c Salford hoặc Äại há»c York St John. Bằng cấp Äược công nhận trên toàn thế giá»i.

Địa điểm

Zürich

Address
Robert Kennedy College Technoparkstrasse 1
8005 Zürich, Zurich, Thụy Sĩ

Thụy Sĩ trực tuyến

Address
Thụy Sĩ trực tuyến, Thụy Sĩ

York

Address
York St John University Lord Mayor's Walk
YO31 7EX York, nước Anh, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

Salford

Address
The University of Salford The Crescent, Salford
M5 4WT Salford, nước Anh, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

Anh trực tuyến

Address
Anh trực tuyến, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

Thành phố Carlisle

Address
University of Cumbria, Fusehill Street,
CA1 2HH Thành phố Carlisle, nước Anh, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

Các chương trình

MBA
MBA 1 năm
Trường này cũng cung cấp: