Antioch University Online

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Lấy cảm hứng từ công việc tiên phong của nhà giáo dục thế kỷ 19 và cựu Chủ tịch Antioch Horace Mann, Đại học Antioch cung cấp giáo dục đại học thừa nhận lợi ích chung, học tập thực hành và được truyền cảm hứng từ một cộng đồng học thuật đa dạng. Chúng tôi tìm cách truyền cho sinh viên kiến thức và sự tự nhận thức để trở thành người học suốt đời, nhà lãnh đạo từ bi và công dân thế giới.


Được công nhận bởi Hiệp hội các trường đại học và cao đẳng Bắc Trung Bộ và Ủy ban học tập cao hơn.

Địa điểm

Suối vàng

Address
900 Dayton St
45387 Suối vàng, Ohio, Hoa Kỳ

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn