Campbell University

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Chương trình Giáo dục Trực tuyến của Campbell University được thành lập như một chương trình thí điểm vào năm 1999. Chương trình bắt đầu từ Cơ sở Camp Lejeune và trở thành một chương trình riêng biệt vào năm 2004, chuyển đến Cơ sở chính. Trong thời gian này, các giảng viên của chúng tôi đã đánh bóng và hoàn thiện việc cung cấp các khóa học trực tuyến. Trên thực tế, hầu hết các giảng viên của Campbell University đã làm việc với chúng tôi trung bình 5-10 năm và đã phục vụ các cơ sở khác trong toàn trường Đại học. Trong lịch sử gần đây, chính những giảng viên đó đã hỗ trợ chúng tôi chuyển các khóa học của mình sang các chương trình trực tuyến để giúp các sinh viên phi truyền thống hoàn thành bằng cấp của họ tại Campbell University .

Campbell University Online nằm trong khuôn viên chính của Campbell University ở Buies Creek, North Carolina tại 79 Bolton Road và được dẫn dắt bởi Guy D. Vitaglione, Ph.D., Assistant Dean for Online Education.

Địa điểm

Buies Creek

Address
Main Street,143
27506 Buies Creek, bắc Carolina, Hoa Kỳ

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn