Đọc Mô tả chính thức

Các chương trình trực tuyến của Chương trình Giáo dục Điều hành của Trường Kinh doanh Columbia tạo ra một diễn đàn để bạn gặp gỡ các giám đốc điều hành khác nơi họ đang có và kết nối với lãnh đạo tư tưởng, tài năng đa dạng và cộng đồng lãnh đạo rộng lớn. Bạn sẽ có được các yếu tố cần thiết về lãnh đạo chiến lược và toàn cầu, tương tác với các giảng viên hoặc các chuyên gia về vấn đề và có cơ hội kết nối với những người tham gia khác.

Chương trình được giảng dạy bằng:
Anh

Trường này cũng cung cấp:

Certificate

Columbia Business School Executive Education Online

Đầu tư giá trị (trực tuyến): Đưa ra quyết định đầu tư thông minh là một chương trình trực tuyến hai tháng dạy cho một trong những chiến lược đầu tư thành công nhất từng đ ... [+]

TỔNG QUÁT

Đầu tư giá trị (trực tuyến): Đưa ra quyết định đầu tư thông minh là một chương trình trực tuyến hai tháng dạy cho một trong những chiến lược đầu tư thành công nhất từng được phát triển. Các nhà đầu tư huyền thoại như Warren Buffett và Mario Gabelli đã được hướng dẫn bởi các nguyên tắc đầu tư giá trị trong toàn bộ sự nghiệp của họ. Đó là một cách tiếp cận đầu tư giúp nhà đầu tư xác định, nghiên cứu và mua chứng khoán có giá thấp hơn giá trị thực của thị trường.

Chương trình này được thiết kế để cung cấp cho bạn một nền tảng vững chắc trong quá trình đầu tư giá trị. Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn các công cụ và chiến lược để thu thập và phân tích thông tin cũng như khung tích hợp giúp bạn biết cách xác định các cơ hội đầu tư mà những người khác có thể bỏ lỡ.... [-]

Hoa Kỳ New York
Trường liên hệ
Anh
2 tháng
Trực tuyến
Đọc thêm bằng tiếng Anh
Address
3022 Broadway
NY 10027 New York, New York, Hoa Kỳ