Đọc Mô tả chính thức

Các chương trình trực tuyến của Chương trình Giáo dục Điều hành của Trường Kinh doanh Columbia tạo ra một diễn đàn để bạn gặp gỡ các giám đốc điều hành khác nơi họ đang có và kết nối với lãnh đạo tư tưởng, tài năng đa dạng và cộng đồng lãnh đạo rộng lớn. Bạn sẽ có được các yếu tố cần thiết về lãnh đạo chiến lược và toàn cầu, tương tác với các giảng viên hoặc các chuyên gia về vấn đề và có cơ hội kết nối với những người tham gia khác.

Chương trình được giảng dạy bằng:
  • Anh
Hiện tại không có chương trình để hiển thị

Vui lòng tinh chỉnh tìm kiếm ở trên, hãy kiểm tra loại phổ biến của chúng tôi dưới đây hoặc thực hiện tìm kiếm từ khóa.


... or simply by choosing your degree:

Address
3022 Broadway
NY 10027 Newyork, Newyork, Hoa Kỳ