Đọc Mô tả chính thức

Nhiệm vụ của chúng ta

Chương trình được giảng dạy bằng:
  • Anh

Trường này cũng cung cấp:

Masters

Coursera

Khám phá các cơ hội kinh doanh mới và đổi mới với bằng thạc sĩ trực tuyến từ HEC Paris, một trong những trường kinh doanh được xếp hạng cao nhất của châu Âu. ... [+]

Tổng quan

Đổi mới đổi mới và phát triển tư duy kinh doanh

Khám phá các cơ hội kinh doanh mới và đổi mới với bằng thạc sĩ trực tuyến từ HEC Paris, một trong những trường kinh doanh được xếp hạng cao nhất của châu Âu. Chương trình này sẽ cho phép bạn xác định và phát triển các cơ hội thương mại sáng tạo và có tiềm năng cao và đặc biệt phù hợp với các nhà lãnh đạo doanh nghiệp hiện tại và tham vọng hướng tới sự phát triển kinh doanh, thúc đẩy đổi mới sản phẩm hoặc khởi động những dự án kinh doanh mới.

Mục tiêu chương trình... [-]

Hoa Kỳ Hoa Kỳ trực tuyến
Tháng Chín 2020
Anh
Bán thời gian
10 - 16 tháng
Trực tuyến
Đọc thêm bằng tiếng Anh