Eversity University of Arkansas System

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Được cung cấp cho bạn bởi Hệ thống Đại học Arkansas (UA), tổ chức trực tuyến 100% duy nhất của Arkansas từ Hệ thống Đại học Arkansas, eVersity cung cấp các bằng cấp sẵn sàng cho nghề nghiệp được giảng dạy bởi các giảng viên từ khắp Hệ thống Đại học Arkansas. Bạn biết chất lượng cao của năm trường đại học bốn năm và bảy trường cao đẳng hai năm của Hệ thống UA. Bây giờ, hãy tưởng tượng tất cả những điều đó được tập hợp thành một tùy chọn trực tuyến tiện lợi, giá cả phải chăng và 100% được thiết kế để giúp bạn hoàn thành chương trình học về quản lý chăm sóc sức khỏe, kinh doanh, công nghệ thông tin, tư pháp hình sự hoặc đại học.

Các kế hoạch cấp bằng theo yêu cầu bao gồm kinh doanh, quản lý chăm sóc sức khỏe, công nghệ thông tin, tư pháp hình sự và nghiên cứu đại học. Đặt lại những tín chỉ trước đó để làm việc cho bạn và hoàn thành chương trình học trực tuyến với eVersity của Hệ thống Đại học Arkansas

Địa điểm

Trực tuyến Hoa Kỳ

Address
North University Avenue,2402
72207 Đá nhỏ, Arkansas, Hoa Kỳ

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn