Kellogg Executive Education Online

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Giáo dục Äiá»u hành Kellogg trao quyá»n cho các nhà lãnh Äạo thúc Äẩy sá»± phát triá»n của bản thân, con ngÆ°á»i và tá» chức của há». Vá»i hÆ¡n 40 chÆ°Æ¡ng trình trong danh mục Äầu tÆ° của chúng tôi, chúng tôi phục vụ cho các nhà Äiá»u hành từ khắp nÆ¡i trên thế giá»i và nuôi dưỡng má»t môi trÆ°á»ng hợp tác giữa những ngÆ°á»i tham gia, Äá»ng nghiá»p của há» và giảng viên quý của chúng tôi.85136_pexels-photo-1080865.jpeg

Địa điểm

Evanston

Address
Campus Drive
60028 Evanston, Illinois, Hoa Kỳ

Các chương trình

Hiện tại không có chương trình để hiển thị

Vui lòng tinh chỉnh tìm kiếm ở trên, hãy kiểm tra loại phổ biến của chúng tôi dưới đây hoặc thực hiện tìm kiếm từ khóa.


... or simply by choosing your degree: