Đọc Mô tả chính thức

Chương trình MIT Sloan Executive Education được thiết kế cho các giám đốc điều hành cấp cao và các nhà quản lý tiềm năng cao từ khắp nơi trên thế giới. Các chương trình giáo dục điều hành phi bằng cấp của MIT Sloan giữ một vị trí duy nhất trong thị trường cạnh tranh cao về đào tạo doanh nghiệp. Tầm nhìn của chúng tôi là trở thành trường được lựa chọn để phát triển tài năng lãnh đạo trong các công ty được định hướng chiến lược bởi sự đổi mới, công nghệ mới nổi, tinh thần doanh nhân và tiếp cận toàn cầu.85137_pexels-photo-1376869.jpeg

Chương trình được giảng dạy bằng:
  • Anh
Hiện tại không có chương trình để hiển thị

Vui lòng tinh chỉnh tìm kiếm ở trên, hãy kiểm tra loại phổ biến của chúng tôi dưới đây hoặc thực hiện tìm kiếm từ khóa.


... or simply by choosing your degree: