MIT Sloan School of Management (Get Smarter)

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Trường Quản lý MIT Sloan nhấn mạnh nghiên cứu sáng tạo giúp tăng cường thực hành quản lý. Nó tập trung vào học hành động có nghĩa là sinh viên có thể áp dụng các khái niệm đã học trong lớp học vào các thiết lập kinh doanh trong thế giới thực.

MIT Sloan cung cấp các chương trình điều hành không cấp bằng do giảng viên MIT dẫn đầu để cung cấp cho các chuyên gia kinh doanh từ khắp nơi trên thế giới một phương tiện được nhắm mục tiêu và linh hoạt để thúc đẩy các mục tiêu phát triển nghề nghiệp của họ. Bằng cách hợp tác với GetSmarter, một thương hiệu của 2U, Inc., MIT Sloan có thể mở rộng quyền truy cập vào các dịch vụ trong khuôn viên của mình theo định dạng hợp tác và hấp dẫn, đúng với chất lượng của MIT. Nó cũng cung cấp cho sinh viên cơ hội kiếm được chứng chỉ hoàn thành từ Trường Quản lý MIT Sloan, hoàn toàn trực tuyến.

GetSmarter hợp tác với các trường đại học hàng đầu thế giới để lựa chọn, thiết kế và cung cấp các khóa học ngắn trực tuyến cao cấp với trọng tâm dựa trên dữ liệu về việc học tập.

Chương trình

Trường Quản lý MIT Sloan cũng cung cấp:

  • Trí tuệ nhân tạo: Ý nghĩa cho chiến lược kinh doanh
  • Thiết kế quy trình kinh doanh cho quản lý chiến lược
  • Công nghệ chuỗi khối: Đổi mới và ứng dụng kinh doanh
  • Analytics Tiếp thị Số
  • Internet của Những điều
  • Chiến lược kinh doanh số

Tiếp xúc

Liên hệ chúng tôi:
1 617 997 4979
mitsloan@getsmarter.com

Địa điểm

Cambridge

Address
Main Street,100
02142 Cambridge, Massachusetts, Hoa Kỳ

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn