Martin Luther College - Online Programs

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Văn phòng Giáo dục Thường xuyên Cao đẳng Martin Luther cung cấp nhiều khóa học trực tuyến và vệ tinh cung cấp đào tạo cho các giám đốc và giáo viên mầm non, giáo viên tiểu học, hiệu trưởng, giáo viên trung học, bộ trưởng nhân viên và công nhân lao động.

Martin Luther College được sở hữu và điều hành bởi Wisconsin Evangelical Luther Synod (WELS). Được hình thành từ sự kết hợp của Tiến sĩ Martin Luther College (thành lập năm 1884) và Northwestern College (thành lập năm 1865), Martin Luther College đã mở cửa cho thế hệ tiếp theo của những người làm việc trong nhà thờ vào năm 1995.

Nhiệm vụ của chúng tôi là trao quyền cho mọi nhà giáo dục và bộ trưởng nhân viên của Thượng Hội đồng Truyền giáo Tin lành Wisconsin cho mọi giai đoạn của mục vụ.

Địa điểm

Trực tuyến Hoa Kỳ

Address
Luther Court,1995
56073 New Ulm, Minnesota, Hoa Kỳ

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn