Multnomah University Online

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Sứ mệnh của Đại học Multnomah là trang bị cho sinh viên Cơ đốc giáo thông qua giáo dục đại học để trở thành những nhà lãnh đạo đầy tớ có năng lực về kinh thánh, thông thạo về học thuật, được hình thành về mặt tinh thần và gắn bó với văn hóa, được định hình để trở thành một lực lượng biến đổi trong nhà thờ, cộng đồng và thế giới.

Tầm nhìn của Đại học Multnomah là một cộng đồng đa dạng trang bị cho sinh viên lòng yêu mến Đấng Christ và phục vụ những người lân cận thông qua cuộc sống và công việc của họ.

Địa điểm

Portland

Address
8435 NE Glisan St.
Portland, OR 97220

Portland, Oregon, Hoa Kỳ

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn