Piedmont Community College Online

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Trường Cao đẳng Cộng đồng Piedmont làm phong phú thêm cuộc sống bằng cách cung cấp các cơ hội giáo dục, đào tạo và văn hóa để học tập suốt đời và thành công nghề nghiệp trong các cộng đồng địa phương, khu vực và toàn cầu.

Trường Cao đẳng Cộng đồng Piedmont cố gắng trở thành người đóng góp hàng đầu cho sức sống kinh tế, giáo dục và văn hóa của cộng đồng bằng cách cung cấp các dịch vụ và chương trình chất lượng cao nhằm đảm bảo sự thành công của sinh viên trong phát triển cá nhân và thành tích nghề nghiệp.

Địa điểm

Trực tuyến Hoa Kỳ

Address
College Drive,1715
27573 Roxboro, bắc Carolina, Hoa Kỳ

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn