Rasmussen College Online

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Rasmussen College là cơ sở đào tạo bậc cao dành riêng cho việc làm giàu toàn cầu và đáp ứng nhu cầu ngày càng phát triển của các cộng đồng đa dạng của chúng ta.

Với trọng tâm là các chương trình đổi mới, chương trình giảng dạy năng động và các kỹ năng giáo dục phổ thông, chúng tôi cam kết trở thành nhà tiên phong trong lĩnh vực giáo dục tập trung vào nghề nghiệp.

Chúng tôi trao quyền cho sinh viên, giảng viên và nhân viên của mình để vượt qua sự mong đợi của xã hội thông qua sự xuất sắc trong học tập, làm giàu cho cộng đồng và phục vụ lợi ích công cộng.

Địa điểm

Thành phố Florida

Address
9160 Forum Corporate Parkway
Suite 100
Fort Myers, FL 33905

Thành phố Florida, Florida, Hoa Kỳ

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn

Các chương trình

Trường này cũng cung cấp: