Saint Xavier University Online

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Giáo dục Đại học Saint Xavier dựa trên truyền thống của nghệ thuật tự do. SXU cung cấp các chương trình sau đại học và sau đại học được các nhà tuyển dụng công nhận và tôn trọng và được cung cấp bởi các giảng viên chuyên nghiệp là những chuyên gia trong lĩnh vực của họ. Được thành lập vào năm 1846 bởi các Nữ tu của Lòng thương xót, SXU là Đại học Công giáo lâu đời nhất ở Chicago và được công nhận là một trong những trường đại học toàn diện hàng đầu ở Trung Tây.

Địa điểm

Chicago

Address
3700 West 103rd Street
60655 Chicago, Illinois, Hoa Kỳ

Các chương trình

Trường này cũng cung cấp: